A Jóság Tava

Reiki történet Dr. Usui


A Reiki története – ahogyan ma ismerjük – szájhagyomány útján maradt ránk. Eredete a XIX. század végére, a századfordulóra nyúlik vissza. Minden egy kis kyotói keresztény egyetemen kezdõdött.

A Doshisha szemináriumban egy pap éppen az istentisztelet megkezdésére készült. Egyik hallgatója, aki a záróvizsgái elõtt állt, a következõ merész kérdést tette fel a papnak, aki egyben tanára is volt:

― Elfogadja Ön a Biblia tartalmát szó szerint?

A professzor igennel felelt. Erre a növendék – mit sem törõdve azzal, hogy illetlenségnek számít, amit tesz – tovább kérdezett:

― A Bibliában az áll, hogy Jézus betegeket gyógyított és vízen járt. Elfogadja Ön ezt az állítást anélkül, hogy valaha is látott volna ilyet?

A professzor megint igennel válaszolt: jóllehet soha nem látott ilyet, mégis elhiszi. Hallgatója azonban tovább faggatta:

― Elég Önnek a vakhit?

Valószínûleg így van, mert Ön hosszú élete során ezen dolgokról kialakított magának valamilyen véleményt, amely biztonságérzetet ad Önnek. Mi azonban életünk kezdetén állunk, és rengeteg dolgon kell elmélkednünk. Mi szeretnénk ilyen csodákat a saját szemünkkel látni. Nemcsak olvasni akarunk ezekrõl a dolgokról, hanem át is akarjuk õket élni.

A professzor, Dr. Mikao Usui, döntõ lépésre szánta el magát. A következõ napon felhagyott oktatói tevékenységével. Hamarosan az Egyesült Államokba utazott, hogy ott kutasson a kézrátétellel való gyógyítás lehetõségei után. A chicagói egyetem díszdoktorává avatta a Jézus és apostolai által végrehajtott csodás gyógyítások kutatásáért.

Mégsem találta meg azt, amit keresett. Mivel a Buddháról szóló történetekben is szó van kézrátétellel történõ gyógyításról, ezért a buddhista iratokban kutatott tovább abban reménykedve, hogy megtalálja a keresett módszer leírását.

Visszatért Japánba és sorra látogatta a különbözõ buddhista kolostorokat. Mindenhol elutasításra talált. A test gyógyítására vonatkozó kérdéseire egyre a következõ választ kapta:

― Számunkra a szellem gyógyulása a fontos. A test másodrendû, ezért nem olyan fontos.

Egy zen kolostorban végre meghallgatásra talált, elkezdhette tanulmányait. A kolostor apátja, aki maga is komolyan érdeklõdött e téma iránt, támogatta munkájában.

A japánra fordított szutrák tanulmányozása nem vezetett eredményre. Dr. Usui megtanult kínaiul, hogy az így íródott feljegyzéseket is tanulmányozhassa. Végül arra a következtetésre jutott, hogy csak szanszkrit nyelven juthat el az írások lényegéig. Így megismerhetett olyan feljegyzéseket is, melyeket addig még nem fordítottak le más nyelvre.

Hét évi keresés után végre megtalálta azt, amit keresett: Buddha tanaiban, melyeket egy ismeretlen tanítvány jegyzett fel Lótusz Szútra néven. Szimbólumok leírására és Buddha csodálatos gyógyításainak történetére bukkant.

Jóllehet megtalálta, amit keresett, mégsem volt teljes a siker. Birtokába jutott az õsi elméleti tudásnak, de hiányzott hozzá az Erõ, amely ezt élõvé, gyakorlattá tette volna.

Problémájára a kolostor apátjától kapott választ, aki azt javasolta, hogy vonuljon vissza a környék egyik szent hegyére meditálni, hogy ott ezáltal elnyerje az erõt, mellyel gyógyíthat.

A következõ napon el is indult Dr. Usui, és megkezdte a 21 napos meditációt és böjtöt. A 21. napon egy fényes, pulzáló fénysugárra lett figyelmes, mely a magasból közelített hozzá. Félelmében mozdulni sem mert. A fénysugár eltalálta, és õ a földre zuhant.

Ekkor megjelentek elõtte azok a szimbólumok, melyeket tanulmányai során ismert meg. Mintha egy fénygolyóban jöttek volna hozzá. Tudta, ezek jelentik a gyógyításhoz vezetõ kulcsot. Úgy érezte, mintha a szimbólumok az agyába, az emlékezetébe égtek volna.

Mikor a transz elmúltával ismét magához tért, nyomát sem érezte fáradtságnak, a hosszú böjtölésbõl eredõ éhségnek, merevségnek. Tökéletesen kipihenten indult le a völgybe.

Útközben egy kõbe beverte a nagy lábujját, mely beszakadt a körömnél, és ömlött belõle a vér. Ösztönös mozdulattal odakapott, és ekkor különleges dolog történt: néhány perc múlva elállt a vérzés, a fájdalmak megszûntek, a seb szinte begyógyult. Minden további nehézség nélkül folytatta útját.

A völgyben egy fogadóhoz ért, ahol kiadós reggelit rendelt. A fogadós figyelmeztette, hogy ennyi böjtölés után nem lenne szabad hirtelen ilyen sokat ennie. Dr. Usui azonban ragaszkodott szándékához. A felszolgált reggelit minden probléma nélkül elfogyasztotta, jóllehet 21 napja nem evett semmit.

A fogadós lánya napok óta szenvedett fájós foga miatt. Az arca is feldagadt. Dr. Usui a gyermek beleegyezésével rátette kezét az arcára. Néhány perc múlva megszûnt a lány fájdalma, és lelohadt a dagadás is.

Dr. Usui folytatta útját a kolostorhoz. Az apátot halálos betegen találta. Letérdelt a gyékénye mellé, és kezét a hasára tette. Pillanatok múlva az apát kinyitotta a szemét és magához tért. Másnap olyan jó állapotba került, hogy elhagyhatta fekhelyét és elkezdhette munkáját. Dr. Usui beszámolt neki az aznapi csodálatos eseményekrõl, és arról, hogy úgy érzi, az Úr gazdagon megajándékozta õt.

Dr. Usui és a kolostor apátja közösen úgy döntöttek, hogy ezt a csodálatos erõt ”Reiki”-nek fogják nevezni.

Dr. Usui hamarosan elhagyta a kolostort, mert az volt a véleménye, hogy a szegényeket és a betegeket kell gyógyítania. Hét évig dolgozott Kyoto külvárosában élelmiszerárusként, hogy be tudjon illeszkedni környezetébe. A hét év elteltével feltûnt neki, hogy sokan azok közül, akiken segített, ismét visszakerültek korábbi állapotukba. Úgy látszott, mintha a régi, megszokott életvitel kellemesebb lett volna számukra, mint az új, nehézségekkel, problémákkal, felelõsséggel terhes élet, melyhez gyógyulásuk által jutottak.

Dr. Usui ráébredt, hogy ezeket az embereket csak látszólag sikerült meggyógyítania, csak betegségük tünetei szûntek meg, de az okai megmaradtak. Nem tanította meg az embereknek, hogyan állják meg a helyüket az életben.

Ekkor újabb elhatározásra jutott: csak azokat volt hajlandó tanítani, akik határozottan változtatni akartak az életükön, és ezért áldozatokra is hajlandóak voltak. Ekkor alkotta meg a tanítványok számára követendõ életszabályokat, melyek segítségével átalakíthatták gondolkodásmódjukat is.

Amikor utódjának kijelölésére került a sor, választása Chujiro Hayashira, egy volt tengerésztisztre esett. Õ volt az, aki olyan intenzitással és odaadással foglalkozott a Reikivel, hogy õt avatta Reiki-mesterré.

Ajánlott oldalak:


Reiki kezelések

A  reiki kezelések csütörtökönként 14:00-19:00 ig vehetők igénybe.

Reiki kezelésekre Mayer Tímeánál  lehet jelentkezni az alábbi telefonszámon, illetve a következő emal címen:

06-70-414-83-49

oktatasszervezo@gmail.com
folytatás>>

Legközelebbi tanfolyamunk :

Reiki I tanfolyam

2020. április 18-án 9-16 óráig elméleti és gyakorlati képzés
2020. május 16-án 9-12 óráig beszámoló és gyakorlati képzés

Reiki II tanfolyam

2020. április 19-én 9-16 óráig elméleti és gyakorlati képzés
2020. május 16-án 12-15-óráig beszámoló és gyakorlati képzés

Kristály bioenergetika tanfolyam

2020. február 23-án 9 órától