A Jóság Tava

Aura

A természetgyógyászatban, főként a bioenergetikában az élő és élettelen testekből kisugárzó energiamezők egyik elnevezése

Bioenergetikai értelemben az aura az ember esetében a fizikai testet tojás alakban és fátyolszerűen körülvevő energiamezők formájában jelenik meg. Az egészséges felnőttnél ez a kisugárzás általában hét rétegű. Vannak azonban olyan iskolák, amelyek szerint az emberi aura eredetileg nem hét, hanem csak három rétegből áll, s a többi csak ezoterikus beavatással szerezhető meg. Az aurafényképezés feltalálása és kifejlesztése azonban azokat igazolta, akik szerint minden egészséges embernek felnőtt korára kialakul a hét rétegű aurája. Ez a férfiaknál elől átlag 1,7 m-re, oldalt 70 -80 cm-re, hátul pedig 90 -100 cm-re terjed ki. Nőknél ugyanezek a méretek átlagosan 20 - 30 %-kal kisebbek.

Az emberi aura minden egyes rétegének megvan a sajátosan rá jellemző színe, rezgésszáma, hullámhossza. A rétegek nem különülnek el élesen, hanem mintegy áthatják egymást. Ezek a természetgyógyászati szakirodalom elnevezései szerint - a fiz. testtől kifelé haladva - sorrendben a következők: a) étertest, b) érzelmi test, c) mentális energiatest, d) asztráltest, másnéven asztrális szint, e) éteri test, vagy éteri minta, f) mennyei energiatest, g) ketherikus test, másnéven ketherikus szint, vagy okozati energiatest.

A felsorolt rétegek legfontosabb jellemzői a következők: az étertest kb. 1,5 -2,5 cm széles, acélkék vagy ultramarin színű. Szorosan követi a fizikai test körvonalait. A szervezet biofizikai tevékenysége tükröződik benne. Ebből „olvashatók ki" a test régen lezajlott és aktuális betegségei, sérülései. Az asztrális test lazán és finoman követi a fizikai test körvonalait. Kb. 2,5 -7,5 cm széles. Színei az érzelmektől függően különböző árnyalatokban ragyoghatnak vagy rossz hangulat esetén beszürkülhetnek. Ezeken mintegy áttünnek a működő csakrák. A mentális test kb. 7,5 - 20 cm széles. Általában csak a fej és a váll körül látható sugárzó sárga fényként látszik. A gondolatok „szerkezetét", összetettségét és elmélyültségét különböző halvány színfoltok jelzik benne. A réteg szélességéből következtetni lehet az agy értelmi teljesítő képességére is. Nagyobb értelmi kapacitás esetén az említettnél szélesebb is tehet ez az energiaréteg. Az asztrális szint 15 - 30 cm széles. Amorf alakzatú, általában színes felhöpamacsszerű színfoltokból áll. A híd szerepét tölti be az - alsó és felső rétegei között. Az éteri minta 30 - 45 cm széles. A színes fénykép negatívjálioz hasonlít. Az ezoterikus gyógyászatban ezt a spirituális sík éteri szintjének tartják. A mennyei test kb. 60 - 85 cm széles. A fizikai testből kisugárzó gyertyalánghoz hasonlít. Az ezoterikus gyógyítók szerint ezen keresztül érezzük a világegyetemmel való kapcsolatunkat. Időnként ragyogó fénysugarak figyelhetők meg benne. A ketherikus szint kb. 16 - 108 cm széles. Arany és ezüst szálakkal átszőtt, tojásdad alakú, általában tojáshéj színű. Az ezoterikusok szerint ez fejezi ki legjobban az embertársainkhoz való viszonyunkat és a spirituális hajlamainkat. Néha ragyogó, erős fénysugarak figyelhetők meg benne. Szintén ezoterikus vélemények szerint ez tartalmazza a fizikai test ún. aranyrács mintáját, amely többé-kevésbé erős és rugalmas védelmet biztosít a külvilágból felénk áradó más infrasugárzásokkal szemben.

Tudományos téren az aurát viszonylag jól meghatározható fizikai jelenségnek tekintik. Ez fény-, hő- és hang-, továbbá bioelektromos és bio-mágneses energiarezgések összességeként fogható fel. Azok együttese az átlagos képessségekkel rendelkező ember esetében - nyugalmi állapotban - 6-8 Hz-es energiahullámokként jelenik meg. Ezek közt az infravörös színű rezgések dominálnak. Esetenként azonban az emberi aurában igen nagy frekvenciájú energiahullámokat is mértek már. Az utóbbiak általában a 18-330 cm közötti hullámsávban jelentek meg. Az úgynevezett parafenomén személyiségek aurájára ált.10-12 Hz-es kisugárzás jellemző. Az utóbbiak másokra kedvező vagy kedvezőtlen egészségügyi hatást gyakorolhatnak. Pl. betegekben jó, egészségesekben kellemetlen érzéseket kelthetnek. Az eddigi tudományos kutatások szerint az ember által kisugárzott aurában leptonokat, barionokat és más rendkívül parányi elemi részecskéket is ki lehet mutatni.

Az extraszensz képességekkel rendelkező emberek sokféle módon tudják érzékelni mind az élő, mind pedig az élettelen anyagi testek auráját. Az ilyen érzékelés történhet pl. auralátással vagy a kisugárzás letapogatásával. Az extraszensz képességűek nem ritkán különféle biotenzorokai is igénybe vesznek az auraelemzéshez. Ma már különböző műszerekkel is jól tanulmányozható az emberi aura. (Pl. Egely-féle vitalitásmérő, biorezonancia eszközök stb.)

Az aurakutatások története az ókorig nyúlik vissza. Szervezett módon azonban csak a középkori alkimisták kezdtek el vele foglalkozni. Hiteles mérésére és a nem aura-látók számára is meggyőző megjelenítésére pedig csak a 20. sz.-ban felfedezett bizonyos technikai eszközök révén kerülhetett sor. Az ilyen eszközök közé tartoznak pl. a Kirlián-féle aurafényképezési berendezések, a különféle térerőmérő műszerek (pl. az erre is alkalmas Tesla-mérő), valamint sok más, az ún. csúcstechnikához tartozó találmány. A hidegháború évtizedeiben az ilyen technikai eszközöket elsősorban a titkosszolgálatok használták. (Ezért a Szovjetunió által megszállt országok lakossága még a puszta létezésükről sem szerezhetett tudomást.)

Legközelebbi tanfolyamunk :

Reiki I tanfolyam

2020. április 18-án 9-16 óráig elméleti és gyakorlati képzés
2020. május 16-án 9-12 óráig beszámoló és gyakorlati képzés

Reiki II tanfolyam

2020. április 19-én 9-16 óráig elméleti és gyakorlati képzés
2020. május 16-án 12-15-óráig beszámoló és gyakorlati képzés

Kristály bioenergetika tanfolyam

2020. február 23-án 9 órától